หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

admin cca
2022-01-14 15:07:02

ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ร่วมกันประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีสาระสำคัญ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบไตรมาสที่ 1) เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 1


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์