หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio (รอบ 1) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio (รอบ 1) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin cca
2022-01-12 13:47:17

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio (รอบ 1) 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำตามขั้นตอนดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://www.facebook.com/CCA.SSRU

ชื่อเพจ : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โทร.  065 242 7588, 065 242 7688