หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

admin cca
2022-01-12 09:42:30

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส    อู่ตะเภา 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ 068/2564 

สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

  cca , ssru