หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการส่ง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการส่ง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

admin cca
2022-02-16 22:16:03

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการส่ง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login  cca , ssru