หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > การประกวด “ออกแบบป้อมจราจร” ให้มีความน่าสนใจ (Landmark) และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชุมชนบ้านอำเภอ เมืองพัทยา
การประกวด “ออกแบบป้อมจราจร” ให้มีความน่าสนใจ (Landmark) และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชุมชนบ้านอำเภอ เมืองพัทยา

admin cca
2021-11-14 23:30:55

          วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ผศ.ธนิต พฤกธรา รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อ.ปุณรภา ประดิษฐพงษ์ รับหน้าที่เป็นพิธีกร ในการให้รายละเอียดและให้ความรู้ผ่านวิทยากรด้านการออกแบบและการใช้วัสดุเหลือใช้กับการออกแบบ ในงานการประกวด “ออกแบบป้อมจราจร” ให้มีความน่าสนใจ (Landmark) และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชุมชนบ้านอำเภอ เมืองพัทยา ผ่านแนวคิดจากการนำวัสดุรีไซเคิล และวิถีชุมชนเพื่อสร้างการจดจำภายใต้เอกลักษณ์ของชุมชนด้วยไอเดียและแนวคิดที่ทันสมัย ณ ห้องสตูดิโอ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยทำการ Live Streaming ผ่านเพจเฟสบุ๊ค Conceptual Design Contest

        On October 11, 2021, from 1:00 PM to 2:00:30 PM. Asst. Prof. Thanit Pruekthara, Acting Deputy Dean for Research and Academic Services, and Ajarn Punarapha Praditpong as MC. In providing details and knowledge through design speakers and the use of waste materials for design. in the contest “Design traffic fortresses” to be attractive (Landmark) and promote tourism. In the community of Ban Amphur, Pattaya City through the concept of using recycled materials And the way of the community to create recognition under the identity of the community with modern ideas and ideas at the Studio Room, College of Communication Arts, by doing Live Streaming via the Conceptual Design Contest Facebook page.


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์