หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นำโดย ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในโอกาสครบ 161 ปี
ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นำโดย ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในโอกาสครบ 161 ปี

admin cca
2021-11-15 00:08:22

        วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นำโดย ผศ.กัญภัส   อู่ตะเภา  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในโอกาสครบ 161 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      Today (10 November 2021) Executives and personnel of the College of Communication Arts led by Asst. along with the management team Head of the office and personnel join the worship and merit ceremony of Her Majesty Queen Sunandha Kumariratana His Majesty the King on the occasion of the 161th anniversary, with Associate Professor Dr. Ruedech Kerdwichai, President of the Suan Sunandha Rajabhat University Council. presided over the ceremony along with Associate Professor Dr. Chutikarn Sriwiboon, President, faculty members, staff, alumni, students, and students attended the ceremony at the courtyard in front of the Royal Monument. Her Majesty Queen Sunandha Kumariratana Phra Borommaratchathewi Suan Sunandha Rajabhat University