หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์
ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์

admin cca
2021-12-16 14:59:27