หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็นโอกาสสำคัญได้ร่วมแสดงความยินดี กับรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผอ. ชำนิ นิลอรุณ โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็นโอกาสสำคัญได้ร่วมแสดงความยินดี กับรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผอ. ชำนิ นิลอรุณ โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

admin cca
2021-11-14 23:19:00

          วันที่ 8 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ถือเป็นโอกาสสำคัญได้ร่วมแสดงความยินดี กับรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ผอ. ชำนิ นิลอรุณ โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

          October 8, 2021 College of Communication Arts Suan Sunandha Rajabhat University It is an important opportunity to join in congratulating with the Acting Director of the Office of the President, Director Chamnilarun, the opportunity to take a new position


อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ ข้อความ


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์