หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงมุฑิตาจิตแด่ รศ .ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสเกษียณอายุราขการแต่ปัจจุบันรับดำรงตำแหน่งบริหารในฐานะ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงมุฑิตาจิตแด่ รศ .ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสเกษียณอายุราขการแต่ปัจจุบันรับดำรงตำแหน่งบริหารในฐานะ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

admin cca
2021-11-14 23:14:32

     วันที่ 8 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงมุฑิตาจิตแด่ รศ .ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสเกษียณอายุราขการแต่ปัจจุบันรับดำรงตำแหน่งบริหารในฐานะ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์    ซึ่งในอดีตท่านเป็นโมเดลสำคัญที่มีบทบาทและเป็นผู้บริหารในยุคก่อร่าง นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 

     October 8, 2021 College of Communication Arts Suan Sunandha Rajabhat University Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Somdej Rungsrisawat On the occasion of retirement, but currently accepts a management position as Dean of the College of Allied Health Sciences In the past, he was an important model who played a role and was an administrator in the era of communication arts Suan Sunandha Rajabhat University.

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์