หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายทำ การสร้างเนื้อหาให้เหมาะสม และบันทึกคลิปการสอนเพื่อสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายทำ การสร้างเนื้อหาให้เหมาะสม และบันทึกคลิปการสอนเพื่อสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

admin cca
2021-09-16 18:31:26