หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดพิธี MOU กับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดพิธี MOU กับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

admin cca
2021-09-16 18:26:56