หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงานมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงานมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

admin cca
2021-09-16 18:23:31