โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ ปี 2565


“เรียนไปด้วย    ทำงานไปด้วย"    ได้แล้ว!!!


โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ ปี 2565"

>>วิทยาลัยนิเทศศาสตร์เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ปี 2565 (รุ่น 15 )!!!!

จำนวน 3 แขนงวิชา ดังนี้

1.แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

2.แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

3.แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย

มีรุ่นพี่ประสบความสำเร็จมากกว่า 14 รุ่น

สนใจสมัครเรียน ได้ที่ : https://forms.gle/QsQ2xNV2iMhFeWUp7

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065-242-7688 (พี่แขก)